Tahograf d.o.o.

Partner Vašem uspjehu!

Ugradnja tahografa

Prema Direktivi 561/2006 Anex 1 B nakon 1. 10. 2012. obaveza prevoznika je da u svojim vozilima čija maksimalna tehnička masa prelazi 3.5t i koja služe za javni prevoz putnika čiji broj sjedišta prelazi 9 uključujući i vozača, imaju ugradjen tahograf sa dva izvora kretanja.

Obaveza Prevoznika je prema zakonu o radnom vremenu, obaveznim odmorima i uredjajima za evidentiranje da u svojim vozilima čija maksimlana tehnička masa prelazi 3.5t i vozila koja služe za javni prevoz putnika čiji broj sjedišta prelazi 9 uključujući i vozača imaju ugradjen tahograf.

Sva nova vozila, prvi put registrovana u Bosni i Hercegovina nakon 20.06.2010. moraju imati ugradjen digitalni tahograf.

U mogućnosti smo ispuniti vaše zahtjeve po pitanju ugradnje analognih i digitalnih tahografa a sve u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na tahografe.

Naknadna ugradnja

Kod naknadne ugradnje gdje nema mogućnosti na vozilu da se ugradi KITAS –Senzor koristi se alternativno riješenje M1N1 adapter za dobijanje prvog signala kretanja.

Nakon ugradnje provodi se ispitivanje i ovjeravanje tahografa.

ZAKON O RADNOM VREMENU, OBAVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA EVIDENTIRANJE U DRUMSKOM PREVOZU („Službeni glasnik BIH“, 48/10 od 14.06.2010. godine)

Zainteresovani ste za poslovnu saradnju?

Kontaktirajte nas, voljeli bismo Vas upoznati.

VRH