Tahograf d.o.o.

Partner Vašem uspjehu!

Ispitivanje i ovjeravanje tahografa - Baždarenje tahografa

Prema pravilniku o radionicama i tahografima ispitivanje-baždarenje je postupak kojim se provjerava uskljadjenost novog, korištenog ili popravljenog tahografa sa zahtjevima ispravnosti rada i tačnosti odredjenim u pravilniku o radionicama i tahografima.

Ispitivanje se provodi nakon svake ugradnje tahografa ili popravke tahografa odnosno najkasnije dvije godine od zadnjeg ispitivanja u skladu sa pravilnikom o radionicama i tahografima.

Baždarenje tahografa podrazumjeva:

  • Ispitivanje i ovjeravanje tahografa
  • Ispitivanja i ovjeravanje ograničivača brzine
  • U slučaju instalacije novog tahografa ili senzora za tahograf, obavezno je njihovo aktiviranje.

Cijena baždarenja je propisana od strane Savjeta ministara BiH i iznosi:

  • Ispitivanje i ovjeravanje tahografa: 150,00 KM + PDV
  • Ispitivanje i ovjeravanje ograničivača brzine: 40,00 KM + PDV
  • Aktiviranje tahografa i senzora za tahograf: 40,00 KM + PDV

Uvjerenje za ispitivanje i ovjeravanje tahografa se izdaje na rok važenja od dvije godine.

Naši tehničari su osposobljeni za ugradnju, ispitivanje i ovjeravanje svih vrsta analognih i digitalnih tahografa, a posebno Vam preporučujemo prednosti i pogodnosti EFAS digitalnog tahografa za koji smo generalni zastupnik za BiH, Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku.

PRAVILNIK O RADIONICAMA I TAHOGRAFIMA (Službeni glasnik BiH, broj: 4/11)

ODLUKA O MINIMALNOM IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA, AKTIVACIJU TAHOGRAFA I ISPITIVANJE OGRANIČIVAČA BRZINE („Službeni glasnik BIH“ 6/XVI, 24.01.2012. GODINE)

Zainteresovani ste za poslovnu saradnju?

Kontaktirajte nas, voljeli bismo Vas upoznati.

VRH